URL Kodlaması

URL'yi baytın UTF-8 kodlamasını / Onaltılık değerini kullanarak kodlayın

Encode URL

URL kodlama, özel karakterleri karşılık gelen HTML varlıklarına dönüştürme işlemidir. En yaygın olarak, bu karakterler web sayfalarını yapılandırmak için kullanılan ayrılmış karakterlerdir. URL kodlaması, bu karakter kümeleri için doğru miktarda alan ayrılmasını sağlar. URL kodlaması, özellikle e-posta iletilerinde kullanılan URL'lerle çalışırken önemlidir. Web formlarıyla birlikte kullanıldığında, URL kodlaması, tarayıcıların ayrılmış karakterler içeren verileri otomatik olarak göndermeye çalışmasını engeller.

URL kodlaması, web üzerinden güvenli bir şekilde iletilebildiğinden emin olmak için özel karakterleri (boşluklar, kısa çizgiler vb.) kodlama işlemidir. URL kodlamasında, karakterler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi % ve iki basamaklı bir kodla değiştirilir.

URL kodlaması nedir?

Karakterler için özel bir kodlama türüdür. ASCII değeri ile herhangi bir karakterin saklanmasına izin verir. Örneğin, "a"nın ASCII değeri 97 olan kodlaması "%61"dir. Yani, %61 bir URL'dir. URL'ler ASCII aralığı (0-127) ile sınırlıdır ve bu aralığın dışındaki karakterleri depolayamaz. URL kodlaması, bu aralığın dışındaki karakterleri depolamak için gereklidir. URL kodlaması, URL'leri uluslararasılaştırmak için de kullanılır.

URL Nasıl Kodlanır?

Bu ücretsiz çevrimiçi aracı kullanarak herhangi bir URL'yi kodlamak çok kolaydır. URL'yi yalnızca tek bir tıklama ile kodlayabilirsiniz.

  • Ziyaret edin: https://www.webetool.com/url-encode
  • URL'nizi boş kutuya yapıştırın veya yazın.
  • Kodla düğmesine basın.

UTF-8 kodlamasını veya baytın % onaltılık değerini kullanarak URL dizesini anında bir bayt dizisine dönüştürür.

Bir URL'de Hangi Karakterlere İzin Verilir?

Bir URL'de izin verilen karakterler, ana bilgisayar adı için geçerli olan karakterlerdir. Ana bilgisayar adı, URL'nin ilk eğik çizgiden sonra gelen kısmıdır. Örneğin, http://www.example.com/dir/file.html?var=1 Eğik çizgi karakteri kullanıyorsanız sorun değil. Bir tilde karakteri kullanıyorsanız, sorun değil. Soru işareti karakteri kullanıyorsanız, sorun değil. at simgesini kullanıyorsanız, sorun değil. Tek kısıtlama, ana bilgisayar adının ilk karakterinin bir harf veya sayı olması gerektiğidir. Örneğin, http://www.example.com/dir/file.html?var=1 geçerli bir URL olarak kabul edilebilir.

RFC 3986 bölüm 2.3 Ayrılmamış Karakterler (Ocak 2005):

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - _ . ~

RFC 3986 bölüm 2.2 Ayrılmış Karakterler (Ocak 2005):

! * ' ( ) ; : @ & = + $ , / ? % # [ ]

URL'yi Neden Kodlamalısınız?

Web sitenizde veya blogunuzda URL'lerle çalışırken, URL'nin nasıl düzgün şekilde kodlanacağı sorunuyla karşılaşabilirsiniz. URL, basitçe bir sayfanın web adresidir. Örneğin, bu blog gönderisinin URL'si vardır: https://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding. URL'lerle çalışırken, URL'nizde alfasayısal olmayan karakterler olduğunu görebilirsiniz. Bunun yaygın bir örneği, URL'nizde bir kimlik numaranızın bulunmasıdır. Örneğin, şuna benzeyen bir URL'niz olabilir: http://www.example.com/article/12345 Bunu düzeltmek için URL kodlamasını kullanabilirsiniz. URL kodlaması (veya yüzde kodlaması), alfasayısal olmayan karakterler olduğunda URL'leri biçimlendirmenin bir yoludur. Ayrıca, özel karakterlerin düzgün bir şekilde kodlandığından ve bağlantılarınızı koparmayacağından emin olmanın bir yoludur.

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.