Công cụ chuyển đổi góc

Chuyển đổi tất cả các loại đơn vị góc

angle Converter, calculator s

Máy tính chuyển đổi góc được sử dụng để chuyển đổi các đơn vị giữa Radian, Độ, Phút, Giây, Dấu hiệu, Octant, Sextant, Quadrant, Revolution, Gon và Mil.

Nếu hai đường thẳng hoặc bề mặt cắt nhau, điểm mà chúng gặp nhau được gọi là góc. Chúng tôi sử dụng góc trong hình học, lượng giác, địa lý, bản đồ và xây dựng, vì vậy góc là chương rất quan trọng. Chúng ta có thể tính toán góc giữa hai đường thẳng hoặc bề mặt với sự trợ giúp của thước đo góc.

Đơn vị đo góc phổ biến nhất là độ và radian.

 • Một vòng tròn đầy đủ bao gồm 360 độ.
 • Hình vuông có 4 góc là 90 °, tổng của tất cả hình vuông là 360 °
 • Tổng của bất kỳ góc Tam giác nào là 180 độ.

Làm thế nào để chuyển đổi và tính toán góc?

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hoặc tính toán các góc giữa Radian, Độ, Phút, Giây, Dấu hiệu, Octant, Sextant, Quadrant, Revolution, Gon và Mil, chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn chỉ phải nhập giá trị vào phần Giá trị và chọn Chuyển đổi Từ giá trị từ menu thả xuống. Nhấp vào nút Chuyển đổi. Ngay lập tức nó sẽ chuyển đổi thành tất cả các đơn vị.

Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển đổi 45 Độ sang Radian, hãy nhập giá trị 45 vào phần giá trị và chọn tùy chọn độ từ menu thả xuống và nhấn Nút Chuyển đổi.

Đáp số: 45 Digree / 45 ° = 0,78539815672289 Radian / 0,78539815672289 rad

Danh sách đầy đủ các đơn vị góc để chuyển đổi

 • 1 Degree = 0.01745329237162 Radian / 0.01745329237162 rad
 • 1 Degree = 59.998800024 Minutes / 59.998800024'
 • 1 Degree = 3599.999712 Seconds / 3599.999712"
 • 1 Degree = 0.033333333333333 Sign
 • 1 Degree = 0.022222222222222 Octant
 • 1 Degree = 0.016666666666667 Sextant
 • 1 Degree = 0.011111111111111 Quadrant
 • 1 Degree = 0.0027777777777778 Revolution / 0.0027777777777778r
 • 1 Degree = 1.1111111111111 Gon
 • 1 Degree = 17.777777777778 Mil
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.