Bộ chuyển đổi công suất biểu kiến

Công cụ chuyển đổi đơn vị điện áp miễn phí

Tổng công suất dòng chảy là "Công suất biểu kiến"

apparent power converter, voltage converter

Công suất biểu kiến ​​là tổng công suất chạy qua, nó được đo bằng cách nhân điện áp và cường độ dòng điện (V * I).

Ví dụ: nếu đo đầu ra bộ sạc điện thoại thông minh của bạn là 5,2 volt và 2 ampe - công suất biểu kiến ​​là 10,4VA (VA là vôn-amps - đơn vị SI của công suất biểu kiến).

Công cụ chuyển đổi đơn vị này là công cụ chuyển đổi điện áp miễn phí. Nó giúp bạn chuyển đổi bất kỳ đơn vị điện áp nào giữa Volt, Millivolt, Kilovolt, Megavolt và Gigavolt. 

current conversion, unit conversion

Làm thế nào để chuyển đổi điện áp?

Nó là công cụ rất dễ dàng để chuyển đổi thành bất kỳ đơn vị Điện áp-Ampe hoặc Công suất biểu kiến ​​nào. Nhập giá trị và chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi. Nhấp vào nút Chuyển đổi. Nó sẽ chuyển đổi thành các đơn vị khác trong chớp mắt.

Công cụ chuyển đổi hiện tại là công cụ rất hữu ích để chuyển đổi bất kỳ đơn vị ampe điện áp nào. Công cụ chuyển đổi đơn vị này hoàn toàn miễn phí và có thể truy cập từ mọi thiết bị.

Bảng chuyển đổi công suất biểu kiến

  • 1 Megavolt (MVA) = 1000000 Volt (VA), Megavolt to Volt
  • 1 Megavolt (MVA) = 1000000000 Millivolt (mVA), Megavolt to Millivolt
  • 1 Megavolt (MVA) = 1000 Kilovolt (kVA), Megavolt to Kilovolt
  • 1 Megavolt (MVA) = 0.001 Gigavolt (GVA), Megavolt to Gigavolt
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.