CSV sang JSON

Công cụ chuyển đổi CSV sang JSON miễn phí trực tuyến

CSV to JSON converter

Công cụ chuyển đổi CSV sang JSON miễn phí trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi mọi dữ liệu CSV hoặc Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy sang định dạng dữ liệu JSON.

Tại sao sử dụng công cụ chuyển đổi CSV sang JSON?

  • Bạn có thể Chuyển đổi bất kỳ dữ liệu CSV nào sang dữ liệu JSON chỉ bằng một cú nhấp chuột.
  • Sao chép dữ liệu JSON đã chuyển đổi trực tiếp vào khay nhớ tạm của bạn.
  • Tất cả dữ liệu của bạn được tải lên hoặc cung cấp trong trang web này là hoàn toàn an toàn.
  • Bạn có thể sử dụng tất cả các công cụ này từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet hợp lệ.

Làm cách nào để chuyển đổi CSV sang JSON?

Để chuyển đổi sang định dạng dữ liệu JSON, bạn chỉ phải dán dữ liệu CSV vào ô trống được cung cấp. Bây giờ hãy nhấp vào nút Chuyển đổi. Bạn sẽ ngay lập tức nhận được dữ liệu JSON được chuyển đổi từ tệp CSV.

Thí dụ:

Dữ liệu CSV mẫu:

album,year
The White Stripes,1999
De Stijl,2000
White Blood Cells,2001

Dữ liệu JSON được chuyển đổi từ CSV:

[{"album":"The White Stripes","year":"1999"},
{"album":"De Stijl","year":"2000"},
{"album":"White Blood Cells","year":"2001"}]

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.