Bộ chuyển đổi tần số

Công cụ chuyển đổi tần số nhanh chóng và hiệu quả

frequency converter

Công cụ chuyển đổi tần số này cho phép bạn chuyển đổi từ bất kỳ tần số nào giữa Millihertz (mHz), Kilohertz (kHz), Megahertz (MHz), Gigahertz (GHz), Terahertz (THz), Rotation per Minute (rpm), Độ trên giây (deg / s ), hoặc Radian trên giây (rad / s).

Tần số là sóng truyền giữa hai điểm. Chúng tôi tính toán tần số bằng cách đo một bước sóng cụ thể chuyển giữa hai điểm trong một khoảng thời gian cụ thể.

Công thức đo tần số là

f = 1/T

  • f = tần số (các chữ cái Hy Lạp nu (ν) và omega (ω) được sử dụng để biểu thị tần số tại một điểm nhất định)
  • T = khoảng thời gian

Công cụ chuyển đổi tần số miễn phí trực tuyến này chuyển đổi bất kỳ đơn vị tần số nào sang đơn vị tần số khác. Nhập tần số bất kỳ và chuyển đổi thành một đơn vị tần số khác trong một cú nhấp chuột.

Làm thế nào để chuyển đổi tần số?

Chỉ cần nhập giá trị của tần suất vào hộp văn bản giá trị trống. Bây giờ chọn đơn vị tần số từ danh sách thả xuống và nhấn nút Chuyển đổi.

Danh sách đầy đủ các đơn vị thường xuyên để chuyển đổi

  • 1 Millihertz [mHz] = 0.001 Hertz [Hz]
  • 1 Millihertz [mHz] = 1.0E-6 Kilohertz [kHz]
  • 1 Millihertz [mHz] = 1.0E-9 Megahertz [MHz]
  • 1 Millihertz [mHz] = 1.0E-12 Gigahertz [GHz]
  • 1 Millihertz [mHz] = 1.0E-15 Terahertz [THz]
  • 1 Millihertz [mHz] = 0.06 Rotation per minute [rpm]
  • 1 Millihertz [mHz] = 0.36 Degree per second [deg/s]
  • 1 Millihertz [mHz] = 0.0062831853071796 Radian per second [rad/s]
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.