Trình thu nhỏ HTML

Giảm thiểu mã HTML để tăng tốc độ trang web của bạn

html minifier

Công cụ thu nhỏ HTML này giúp loại bỏ dữ liệu không mong muốn mà không ảnh hưởng đến tài nguyên ban đầu, nhằm giảm kích thước mã html. Về cơ bản, nó loại bỏ nhận xét mã, định dạng và mã không sử dụng. Nó cũng viết lại các biến và tên hàm ngắn hơn.

Tại sao bạn nên giảm thiểu HTML?

Khi viết văn bản cho các trang web, đôi khi bạn có thể sử dụng thẻ HTML để văn bản trở nên sinh động hơn. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng thẻ và đúng cách. Việc sử dụng sai thẻ có thể khiến văn bản của bạn bị trống hoặc bạn có thể làm cho văn bản của mình quá nhỏ! Đó là lúc việc thu nhỏ HTML của bạn trở nên quan trọng. Giảm thiểu là một quá trình loại bỏ tất cả nội dung bổ sung trong HTML. Điều này bao gồm xóa các khoảng trắng không cần thiết và các tab bổ sung (điều này áp dụng cho việc mã hóa văn bản của bạn), xóa tất cả các ký tự phụ trong văn bản của bạn, bao gồm cả ngắt dòng, xóa mã CSS và JS và giữ lại các thẻ HTML nhiều nhất có thể. Lý do quan trọng nhất khiến bạn nên thu nhỏ HTML của mình là vì nó sẽ giúp bạn viết nhiều văn bản hơn trên mỗi trang. Điều này làm giảm thời gian tải trang web của bạn và cũng có thể giúp bạn xếp hạng tốt hơn trong các công cụ tìm kiếm.

Minify HTML

Làm cách nào để giảm thiểu mã HTML?

Giảm thiểu mã Html chỉ bằng một cú nhấp chuột với ứng dụng tiện dụng này. Bạn chỉ cần sao chép và dán mã html vào hộp văn bản, sau đó nhấn nút Giảm thiểu. Điều này bây giờ sẽ chuyển đổi html của bạn thành mã ngắn nhất có thể.

Ví dụ:

Trước khi thu nhỏ:

<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>
 <h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
 <p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>
 </body>
 </html>

Mã Html được rút gọn:

<!DOCTYPE html><html><body><h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1><p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p></body></html>

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.