Công cụ chuyển đổi độ sáng

Tính toán và chuyển đổi đơn vị độ sáng

light measurement, Illuminance Converter
Công cụ chuyển đổi độ sáng

Việc tính toán bước sóng ánh sáng truyền theo một hướng cụ thể, trong một khu vực nhất định được gọi là độ chói và cường độ ánh sáng trên một bề mặt, trong một khu vực nhất định, được gọi là độ rọi. Chúng tôi tính toán Độ sáng để đo độ sáng, nó chủ yếu được sử dụng trong trắc quang. chúng tôi thường đo Độ sáng bằng Lux (lx).

difference between luminance and Illuminance

Máy tính trực tuyến này là công cụ rất hữu ích để chuyển đổi các đơn vị Độ sáng. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đơn vị nào giữa Microlux, Millilux, Lux, Kilolux, Lumen trên mét vuông, Lumen trên cm vuông, Chân nến, Phot và Nox.

Làm thế nào để sử dụng công cụ Illuminance Unit Converter?

Công cụ chuyển đổi đơn vị miễn phí trực tuyến này rất dễ sử dụng. Bạn có thể chuyển đổi độ sáng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn chỉ cần nhập giá trị và chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi, sau đó nhấn nút Chuyển đổi. Bạn sẽ chuyển đổi đơn vị của mình thành đơn vị onter trong vòng một giây.

Bảng chuyển đổi độ sáng:

  • 1 Lux (lx) = 1000000 Microlux ( μlx)
  • 1 Lux (lx) = 1000 Millilux (mlx)
  • 1 Lux (lx) = 0.001 Kilolux (klx)
  • 1 Lux (lx) = 1 Lumen per Square Meter (lm/m²)
  • 1 Lux (lx) = 0.0001 Lumen per Square Centimeter (lm/c²)
  • 1 Lux (lx) = 0.09000000009 Foot candle (fc)
  • 1 Lux (lx) = 0.0001 Phot (ph)
  • 1 Lux (lx) = 1000 Nox
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.