JSON sang CSV

Chuyển đổi tệp JSON sang tệp CSV miễn phí

JSON to CSV converter

Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ dữ liệu JSON nào thành CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) bằng một cú nhấp chuột, với công cụ chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí này.

CSV là gì?

CSV là viết tắt của Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Đây là định dạng tệp phổ biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng ở dạng văn bản thuần túy. Có thể dễ dàng mở và xem dữ liệu bên trong tệp CSV trong ứng dụng bảng tính. Điều này thường hữu ích khi bạn muốn thao tác dữ liệu và sử dụng nó trong các ứng dụng của riêng bạn. CSV là một tệp văn bản nên về cơ bản bạn có thể mở nó bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

JSON là gì?

JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ. Con người có thể đọc và viết một tệp JSON. .json là phần mở rộng tệp của JSON. Biết thêm ->

Tại sao nên sử dụng trình chuyển đổi JSON sang TXT?

  • Dán dada JSON của bạn và chuyển đổi thành dữ liệu TSV.
  • Sao chép tệp CSV đã chuyển đổi bằng nút sao chép.
  • Bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến dựa trên web này từ mọi thiết bị.
  • Sử dụng dữ liệu Mẫu để kiểm tra công cụ này bằng nút Mẫu.

Làm cách nào để sử dụng Trình chuyển đổi JSON sang CSV?

Sao chép và dán dữ liệu JSON của bạn vào hộp văn bản và nhấp vào nút chuyển đổi. Ngay lập tức bạn nhận được dữ liệu csv, sử dụng nó ở bất cứ đâu bạn muốn.

Ví dụ:

Dữ liệu JSON mẫu:

[{"Album":"The White Stripes","Year":"1999"},{"Album":"De Stijl","Year":"2000"}]

Dữ liệu JSON được chuyển đổi thành CSV:

"Album","Year"
"The White Stripes","1999"
"De Stijl","2000"

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.