JSON sang XML

Công cụ chuyển đổi JSON sang XML miễn phí trực tuyến

JSON to XML converter

Sử dụng công cụ chuyển đổi JSON sang XML trực tuyến miễn phí này để chuyển đổi bất kỳ dữ liệu JSON nào sang định dạng dữ liệu XML.

JSON là gì?

JSON là một định dạng chuẩn mở sử dụng văn bản mà con người có thể đọc được để truyền các đối tượng dữ liệu bao gồm các cặp thuộc tính-giá trị. Đây là định dạng dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng cho giao tiếp trình duyệt / máy chủ không đồng bộ, thay thế phần lớn XML được sử dụng bởi AJAX và SOAP. Loại phương tiện Internet chính thức cho JSON là ứng dụng / json.

XML là gì?

XML, hoặc Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng, là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và để tạo tài liệu phục vụ các mục đích cụ thể. Nó là ngôn ngữ cơ sở cho nhiều ngôn ngữ đánh dấu khác được sử dụng cho các mục đích khác nhau và trên các thiết bị khác nhau. XML như một ngôn ngữ đánh dấu linh hoạt hơn và dễ bị sai sót hơn HTML. Tính linh hoạt của XML cho phép các tài liệu trở nên di động hơn và dữ liệu được chia sẻ dễ dàng giữa các hệ thống thông tin khác nhau.

Làm thế nào để chuyển đổi JSON sang XML?

Dán dữ liệu JSON của bạn vào ô trống được cung cấp để chuyển đổi thành tệp XML và nhấn nút chuyển đổi. Bây giờ nó sẽ ngay lập tức cung cấp cho bạn dữ liệu XML.

Tại sao bạn nên sử dụng công cụ chuyển đổi JSON sang XML của WebeTool?

  • Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ dữ liệu JSON nào thành dữ liệu XML chỉ bằng một cú nhấp chuột.
  • Sao chép dữ liệu XML đã chuyển đổi trực tiếp trong khay nhớ tạm của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng nút Sample, để lấy dữ liệu JSON mẫu nhằm kiểm tra trình chuyển đổi dữ liệu JSON sang XML này.
  • Bạn có thể truy cập tất cả các công cụ có sẵn trong trang web này từ bất kỳ thiết bị nào, cho dù Android, Windows, Linux hay iOS
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.