Phần trên mỗi công cụ chuyển đổi

Bộ chuyển đổi phần triệu / tỷ / nghìn tỷ / tỷ

Thuật ngữ part-per được sử dụng trong khoa học và kỹ thuật để chỉ các giá trị nhỏ của mật độ của một dung dịch.

parts per million to parts per billion

Phần trên triệu là gì?

1 PPM có nghĩa là 0,001g hoặc một phần nghìn của gam (1 mg) trong 1000ml (1 Ltr). Điều đó có nghĩa là 1 ppm là 1mg mỗi lít. ppm = mg / ltr

Công cụ chuyển đổi từng phần trực tuyến này là công cụ rất hữu ích để chuyển đổi phần triệu, phần trên tỷ, phần nghìn tỷ hoặc phần trên phần tư. Bạn có thể chuyển đổi giữa các đơn vị này chỉ với một cú nhấp chuột. 

Chúng ta cần chuyển đổi phần triệu (ppm) sang phần tỷ (ppb), phần nghìn tỷ hoặc phần triệu vì nhiều lý do. Công cụ này giúp tính toán ppm sang ppb hoặc các đơn vị khác trong một cú nhấp chuột.

Làm thế nào để sử dụng công cụ này?

  • Nhập giá trị.
  • Chọn Đơn vị.
  • Nhấp vào nút Chuyển đổi.
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.