Trình tạo từ ngẫu nhiên

Trình tạo từ ngẫu nhiên miễn phí trực tuyến

Enter the number of words

Random Word Generator

Công cụ dựa trên web miễn phí trực tuyến này giúp bạn tìm các từ ngẫu nhiên. Random Word Generator là một công cụ tiên tiến, hiệu quả, nó tạo ra các từ ngẫu nhiên trong một giây. Vui lòng lưu ý rằng, đây không phải là trình tạo từ, nó chỉ tạo ra các từ ngẫu nhiên. Lợi ích tốt nhất là bạn có thể đặt các thông số khác nhau theo sở thích của mình.

Tùy chọn đầu tiên bạn sẽ nhận được, là số lượng từ ngẫu nhiên bạn muốn tạo. Bạn chỉ phải đặt số lượng từ. Ví dụ: nếu bạn đặt 5 trong hộp số từ, nó sẽ tạo ra 5 từ ngẫu nhiên.

Bạn cũng có thể đặt Loại từ bạn muốn được hiển thị, với các tính năng chọn loại từ của chúng tôi. Nó luôn được đặt thành Tất cả các từ theo mặc định, nếu bạn chọn tất cả các từ, công cụ của chúng tôi sẽ tạo ra tất cả các từ có thể có bằng tiếng Anh. Bạn cũng có các tùy chọn chỉ danh từ, chỉ động từ hoặc chỉ tính từ để lựa chọn. Tùy chọn chỉ danh từ hiển thị tất cả các từ danh từ. Tùy chọn chỉ động từ tạo ra tất cả các từ động từ và tùy chọn Chỉ tính từ hiển thị tất cả các tính từ.

Generate Random Words

Sau khi xác định tất cả các thông số theo yêu cầu của bạn, tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút "Tạo". Một danh sách các từ ngẫu nhiên sẽ được tạo và hiển thị cho bạn ngay lập tức.

Dưới đây là một số cách phổ biến mà bạn có thể nhận được nhiều hơn với các công cụ của chúng tôi:

Chơi game:

Bạn có thể chơi các trò chơi như Pictionary hoặc MadLibs bằng công cụ miễn phí của chúng tôi. Vì các từ sẽ được tạo ngẫu nhiên nên công cụ này sẽ giúp trò chơi Pictionary trở nên công bằng và thú vị. Công cụ miễn phí có thể giúp bạn với bất kỳ trò chơi chơi chữ nào mà không cần một từ cụ thể. Chơi trò chơi chữ của bạn bao lâu bạn muốn.

random word generator

Chính tả và Từ vựng:

Công cụ này là một trong những cách tốt nhất đã được chứng minh để cải thiện từ vựng và chính tả. Nếu bạn nhận được một từ không xác định, nó sẽ tăng cường sự tò mò về từ đó. Tìm nghĩa của các từ chưa biết của chúng tôi, nó sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng tiếng Anh. Giao lưu với bạn bè của bạn, Học sinh kiểm tra từ vựng và chính tả khác nhau.

Đề xuất tên:

Nó có thể nhận được đề xuất tên cho một sản phẩm, một sự kiện, một ban nhạc hoặc cho bất kỳ thứ gì khác, với công cụ này. Chọn tùy chọn Noun Only, và bạn sẽ nhận được tất cả các tên ngay lập tức.

Bên cạnh các danh sách được đề cập ở trên, bạn có thể sử dụng công cụ này vô số khả năng. Chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến tất cả các công cụ của chúng tôi cho bạn. Chia sẻ phản hồi và đề xuất cải tiến của bạn về ứng dụng này.

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.