Bộ chuyển đổi công suất phản kháng

Chuyển đổi vôn thành amp, vôn sang ampe máy tính

Có hai loại nguồn điện xoay chiều, một loại là công suất thực và một loại khác là công suất phản kháng làm nhiệm vụ biến đổi máy biến áp, máy phát điện tạo ra và động cơ quay.

Reactive Power Converter

Công cụ chuyển đổi công suất phản kháng trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi giữa Phản ứng Volt-Ampe, Phản ứng Milliolt-Ampe, Phản ứng Kilovolt-Ampe, Phản ứng Megavolt-Ampe, Phản ứng Gigavolt-và Ampe.

Làm thế nào để chuyển đổi công suất phản kháng?

Dễ dàng chuyển đổi đơn vị năng lượng phản ứng, với công cụ chuyển đổi đơn vị trực tuyến miễn phí.

  • Nhập giá trị và chọn đơn vị.
  • Nhấp vào nút Chuyển đổi.

Bảng chuyển đổi công suất phản kháng

  • 1 Megavolt (MVAR) = 1000000 Volt (VAR), Megavolt to Volt
  • 1 Megavolt (MVAR) = 1000000000 Millivolt (mVAR), Megavolt to Millivolt
  • 1 Megavolt (MVAR) = 1000 Kilovolt (kVAR), Megavolt to Kilovolt
  • 1 Megavolt (MVAR) = 0.001 Gigavolt (GVAR), Megavolt to Gigavolt
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.