Chuyển đổi tốc độ

Chuyển đổi đơn vị tốc độ

speed converter

Bất kỳ vật nào thay đổi vị trí của nó đến một khoảng cách nhất định trong một thời gian nhất định đều được gọi là tốc độ. Nói cách khác, tốc độ bạn đi được một khoảng cách trong thời gian cụ thể được gọi là tốc độ. Đơn vị tốc độ phổ biến nhất là Kmph hoặc Kilomet mỗi giờ hoặc km/h.

Công cụ miễn phí trực tuyến này rất hữu ích để chuyển đổi đơn vị tốc độ. Chúng tôi đo tốc độ bằng km mỗi giờ. Bạn cũng có thể tìm thấy tốc độ trong bất kỳ đồng hồ tốc độ ô tô nào. Với công cụ chuyển đổi đơn vị miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đơn vị nào thành Mét trên giây [m/s], km trên giờ [km/h], Dặm trên giờ [m/h], Kont [kn, kt], Foot mỗi giờ [ ft/h], Foot mỗi phút [ft/min] hoặc Foot mỗi giây [ft/s].

Làm thế nào để chuyển đổi tốc độ?

Trong một giây, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đơn vị nào sang đơn vị tốc độ khác. Bạn chỉ cần nhập giá trị tốc độ và đơn vị vào các trường thích hợp, sau đó nhấn nút Chuyển đổi để chuyển đổi sang đơn vị khác.

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.