Văn bản sang Slug

Chuyển đổi bất kỳ văn bản nào thành URL thân thiện với SEO và con người có thể đọc được

URL slug Generator

Slug là một phần của url, xác định một url trang cụ thể trong văn bản mà con người có thể đọc được. 

Ví dụ: Khi chúng tôi truy cập một trang web example.com và truy cập một trang khác của trang web đó như Giới thiệu về chúng tôi, URL sẽ là example.com/about-us. Sau url example.com, "about-us" được gọi là slug.

Làm thế nào để xác định một con sên?

Nó thường là phần cuối của bất kỳ url nào. Slug sẽ là duy nhất cho mọi trang trong cùng một thư mục.

Ví dụ: example.com/blog/best-blog

Ở đây phần "best-blog" là URL slug và phần giữa "blog" xác định thư mục hoặc thư mục nơi đặt trang.

Tại sao Slug lại quan trọng?

URL slug đóng một vai trò quan trọng đối với SEO trên trang của bạn, bạn phải luôn giữ cho slug của mình ngắn gọn và mang tính mô tả.

Seo friendly url slug

Thực hành tốt nhất để làm sên:

  • Làm cho con người có thể đọc được
  • Bao gồm các từ khóa có liên quan, giữ cho chúng ngắn gọn
  • Giữ cho nó ngắn
  • tránh sử dụng ngày tháng và số
  • Bám sát chữ thường
  • Sử dụng dấu gạch ngang

Ví dụ về Slug thân thiện với SEO:

TIÊU ĐỀ TRANG WEB SLUG URL THÂN THIỆN VỚI SEO
How to Auto Format Google Form Responses in Google Sheets auto-format-google-form-responses
YouTube’s new tool lets creators turn their own videos into Shorts youtubes-new-tool-lets-creators-turn-their-own-videos-into-shorts
How To Use Video Games To Connect With Your Kids how-to-use-video-games-to-connect-with-your-kids

Làm thế nào để tạo slug URL trực tuyến?

Bạn có thể dễ dàng tạo url slug thân thiện với seo bằng công cụ Slug Generator trực tuyến này. Chỉ cần sao chép và dán bài báo hoặc tiêu đề trang của bạn và nhấp vào nút Tạo. Nó sẽ ngay lập tức tạo slug phù hợp nhất cho bài viết của bạn.

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.