Công cụ chuyển đổi mô-men xoắn

Chuyển đổi lực xoắn / Đơn vị mô-men xoắn ngay lập tức

Mô-men xoắn là gì?

Mô-men xoắn là lượng lực tác dụng lên một vật giúp nó quay. Mô-men xoắn được tính bằng cách nhân Lực (F) với Khoảng cách (r).

Torque Converter

Mô-men xoắn (τ) = Khoảng cách (r) X Lực (F)

τ=rFsin(θ)

Đơn vị đo tiêu chuẩn của Mô-men xoắn là niutơn mét (N m). Bên cạnh Newton-mét (N•m), Mô-men xoắn cũng được tính bằng Dyne centimet (dy cm), Kgrf mét (kgf m), Lbf foot (lbf ft) và Lbf inch (lbf in).

Với công cụ chuyển đổi đơn vị Mô-men xoắn hoặc lực xoắn trực tuyến miễn phí này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các đơn vị giữa Newton-mét (N•m), Dyne centimet (dy cm), Kgrf-mét (kgf m), Lbf foot (lbf ft) và Lbf inch (lbf trong).

Làm thế nào để chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn?

Chuyển đổi đơn vị Mô-men xoắn bằng công cụ trực tuyến này rất dễ dàng. Bạn chỉ cần đặt giá trị vào trường Giá trị. Chọn đơn vị của giá trị mà bạn muốn chuyển đổi từ đó. Sau đó bấm vào nút Chuyển đổi. Nó sẽ chuyển đổi đơn vị của bạn sang tất cả các đơn vị khác ngay lập tức.

Danh sách đầy đủ các đơn vị mô-men xoắn để chuyển đổi

  • 1 Newton Meter (N m) = 10000000 Dyne Centimeter (dy cm)
  • 1 Newton Meter (N m) = 0.10197162129779 Kgrf Meter (kgf m)
  • 1 Newton Meter (N m) = 0.73756212116966 Lbf Foot (lbf ft)
  • 1 Newton Meter (N m) = 8.8507480652265 Lbf Inch (lbf in)
Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.