Giải mã URL

Giải mã URL được mã hóa trong một cú nhấp chuột

URL decoder

Trình giải mã URL trực tuyến miễn phí là một công cụ có sẵn trên WebeTool.com, sẽ giải mã dữ liệu được mã hóa URL. Nó được sử dụng để giải mã dữ liệu được tìm thấy trong chuỗi truy vấn Uniform Resource Locator (URL). Mục đích chính của nó là cho phép bạn chèn các ký tự không phải ASCII, chẳng hạn như âm sắc và dấu trọng âm, vào URL của bạn. Trình giải mã URL hữu ích khi bạn phải mã hóa và giải mã các chuỗi truy vấn trong các biểu mẫu web.

Giải mã URL là gì và nó hoạt động như thế nào?

Giải mã URL là quá trình chuyển đổi các ký tự được mã hóa thành các ký tự thực sự có thể đọc được. Điều này giải thích quá trình giải mã chuỗi URL. Một cách để thực hiện giải mã URL là decodeURI () / decodeURIComponent (). Các phương thức này nhận một đối số duy nhất, chuỗi để giải mã và chuyển đổi các ký tự được mã hóa thành các ký tự thực sự có thể đọc được. Phương thức này được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi ký tự thành chuỗi ký tự Unicode. Nó không thực hiện giải mã các chuỗi thoát. Một cách khác để chuyển đổi các ký tự được mã hóa thành các ký tự thực sự có thể đọc được là decodeURIComponent (). Nó cần hai đối số - chuỗi để giải mã và ngữ cảnh. Nó thực hiện giải mã các chuỗi thoát và phân biệt chữ hoa chữ thường.

Làm thế nào để giải mã URL?

Để giải mã URL, hãy truy cập WebeTool.com và tìm kiếm công cụ giải mã URL. Sau đó, dán URL bạn muốn giải mã bằng công cụ giải mã này. Bây giờ hãy nhấp vào nút Giải mã. Bây giờ bạn sẽ nhận được URL được giải mã ngay lập tức.

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.