Chuyển đổi điện áp

Bộ chuyển đổi điện áp, công cụ chuyển đổi điện

Điện áp là sự khác biệt tiềm năng giữa hai điểm. Đơn vị SI của điện áp là Vôn. Chúng ta có thể đo điện áp bằng vôn kế.

Công cụ miễn phí trực tuyến này được phát triển để chuyển đổi giữa các đơn vị điện áp. Với sự trợ giúp của công cụ này, bạn có thể chuyển đổi volt, millivolt và kilovolt.

Mỗi quốc gia cung cấp điện ở các chỉ số cung cấp năng lượng khác nhau. Ví dụ: Hoa Kỳ cung cấp điện ở 110 Volts, trong khi Ấn Độ cung cấp điện ở 220 Volts. Vì vậy, nếu bạn đang đi du lịch từ Hoa Kỳ đến Ấn Độ, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về điện áp để sạc các thiết bị cá nhân, như Máy tính xách tay, Điện thoại thông minh, v.v.

Làm thế nào để chuyển đổi đơn vị điện áp?

Bộ chuyển đổi điện áp này rất hữu ích để chuyển đổi điện. Bạn phải nhập giá trị và chọn đơn vị điện áp, sau đó nhấp vào nút Chuyển đổi. Tự động nó sẽ chuyển đổi tất cả các đơn vị.

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.