Chuyển XML sang JSON

Trình chuyển đổi XML sang JSON trực tuyến miễn phí

XML to JSON converter

Công cụ chuyển đổi dữ liệu XML sang JSON miễn phí trực tuyến này giúp bạn chuyển đổi dữ liệu XML sang định dạng dữ liệu JSON.

Làm cách nào để chuyển đổi dữ liệu XML thành dữ liệu JSON?

Sao chép và dán dữ liệu XML của bạn vào hộp văn bản được cung cấp ở trên để chuyển đổi sang định dạng dữ liệu JSON. Bây giờ nút Chuyển đổi sẽ kích hoạt, nhấn nút. Bạn sẽ ngay lập tức nhận được dữ liệu XML của mình được chuyển đổi thành dữ liệu JSON.

Tại sao bạn nên sử dụng công cụ này?

  • Chuyển đổi dữ liệu XML thành dữ liệu JSON chỉ bằng một cú nhấp chuột. 
  • Sao chép đầu ra đã chuyển đổi trực tiếp vào khay nhớ tạm của bạn.
  • Công cụ này có thể truy cập được từ mọi thiết bị.

Ví dụ:

Dữ liệu XML mẫu:

<?xml version="1.0"?>
 <root>
  <firstName>John</firstName>
  <lastName>Smith</lastName>
  <gender>man</gender>
  <age>30</age>
  <address>
    <streetAddress>150</streetAddress>
    <city>San Diego</city>
    <state>CA</state>
    <postalCode>263142</postalCode>
  </address>
 </root>

Dữ liệu XML được chuyển đổi thành JSON:

{"firstName":"John","lastName":"Smith","gender":"man","age":"30","address":{"streetAddress":"150","city":"San Diego","state":"CA","postalCode":"263142"}}

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.